Urządzenie do Fotobiomodulacji Mózgu

0 out of 5

12,690.00 

Opis

Mózg jest jednym z najważniejszych narządów ludzkiego ciała, niezbędnym do życia, a także tym o który najbardziej się niepokoimy. Mózg może dotknąć wiele różnych dolegliwości i zaburzeń, które można podzielić na trzy szerokie grupy: zdarzenia traumatyczne (udar, uraz mózgu i globalne niedokrwienie), choroby zwyrodnieniowe (demencja, choroba Alzheimera i Parkinsona) oraz zaburzenia psychiczne (depresja, lęk, zespół stresu pourazowego). Fotobiomodulacja (PBM) polega na wykorzystaniu światła czerwonego lub bliskiego podczerwieni do stymulacji, leczenia, regeneracji i ochrony tkanki mózgowej, która została uszkodzona, ulega degeneracji lub jest zagrożona obumarciem.

Wiele badań dowiodło, że kask PBM może być stosowany przy różnego rodzaju schorzeniach mózgu. Wszystkie te pozornie różnorodne schorzenia mogą być korzystnie zmienione poprzez zastosowanie światła bliskiej podczerwieni na głowę. Istnieje nawet możliwość, że PBM może być stosowany do poprawy zdolności poznawczych u zdrowych ludzi. W przezczaszkowej aplikacji PBM (tPBM), światło bliskiej podczerwieni (NIR) jest często aplikowane na czoło ze względu na lepszą penetrację (brak włosów, większa długość fali).

Oferowane przez nas urządzenie do fotobiomodulacji mózgu prezentuje najlepszą jakość dla oferowanej ceny. Jest wykonany z 256 diod podczerwieni LED 60mW 810nm, całkowita moc 15W. Wyposażony jest w kontroler z ekranem dotykowym, którym można dostosować czas naświetlania od 1 do 30 minut, częstotliwość impulsów od 1 do 20 000 Hz oraz poziom mocy w przedziałach 25%/50%/75%/100%.

NazwaUrządzenie do fotobiomodulacji mózgu
Numer modeluGY-PDT1
Długość fali LED810 nm
Ilość diod LED256 diod
Moc wyjściowa15 W
Moc 1 diody LED60 mW
Moc24 mW/cm²
CertyfikatyCE, FDA
OEMWsparcie
KolorBiały/Czarny
Opcje czasu1-30 minut

Terapia PBM została opracowana ponad 50 lat temu, nadal jednak nie ma powszechnej zgody co do parametrów i protokołów jej klinicznego zastosowania. Niektóre zespoły badawcze zalecają stosowanie mocy poniżej 100 mW/cm² i gęstości energii od 4 do 10 J/cm². Inne grupy zalecają nawet 50 J/cm² na powierzchni tkanki. Parametry takie jak długość fali, energia, płynność, moc, natężenie napromieniowania, tryb impulsu, czas trwania zabiegu i częstotliwość powtórzeń mogą być stosowane w szerokim zakresie. Nasze obecne wstępne wyniki wykazały wyraźną odpowiedź mózgowego rSO2 w odniesieniu do stymulacji LED.

Jak działa urządzenie?

Urządzenie emituje światło podczerwieni LED przechodzące przez czaszkę i wnikające głęboko w tkankę mózgową. Zwiększa ono produkcję ATP i poziom tlenu we krwi do tkanki mózgowej, zwiększa aktywność mózgu, poprawia pamięć i zwiększa możliwości poznawcze.

Magiczny efekt terapii leży w oksydazie Cytochromu C, w skrócie CCO. Jest to specyficzna struktura w mitochondriach, która działa jako receptor fotonów i w ten sposób odgrywa efekt PBM (fotobiomodulacji). PBM zapobiega hamowaniu wymiany tlenowej (i odpowiednio zmniejsza magazynowanie energii) w komórkach dotkniętych stresem oksydacyjnym poprzez izolację tlenku azotu (NO) i odwrócenie przesunięcia tlenu w oksydazie cytochromu C. Wiązanie tlenku azotu (NO) z centrami miedzi (lub hemu) w mitochondrialnej oksydazie cytochromu C (CCO) hamuje oddychanie komórkowe. Oksydaza cytochromu C, która absorbuje światło czerwone lub bliskie podczerwieni (NIR), dysocjuje tlenek azotu, przywracając tlen, zwiększając oddychanie komórkowe i tworząc adenozynotrójfosforan (ATP). To uruchamia kaskadę wewnątrzkomórkowych reakcji z udziałem tlenku azotu, reaktywnych form tlenu (ROS) i cyklicznego fosforanu adenozyny (cAMP), które wywołują korzystne efekty PBM. Ponadto wyzwala to czynniki transkrypcyjne, które zmieniają poziom ekspresji genów, aktywują ścieżki sygnalizacyjne i czynniki, które powodują zmiany w ekspresji białek.

Światło czerwone/NIR może stymulować mitochondrialny kompleks IV łańcucha oddechowego (oksydazę cytochromu c) i zwiększać syntezę ATP (adenozytrifosforanu). Ponadto, absorpcja światła przez kanały jonowe prowadzi do uwolnienia Ca2+ oraz do aktywacji czynników transkrypcyjnych i ekspresji genów. Terapia PBM w mózgu może poprawić zdolności metaboliczne neuronów i jest w stanie stymulować odpowiedzi przeciwzapalne, przeciwapoptotyczne i antyoksydacyjne, jak również neurogenezę i synaptogenezę. Odkrycia sugerują, że PBM może poprawić na przykład funkcje czołowe mózgu u starszych dorosłych w bezpieczny i opłacalny sposób.

Zwróć uwagę na wzrost nasycenia tlenem regionów mózgu w trakcie i po stymulacji po stronie lewej i prawej.

Wyniki obrazowania termicznego pierwszego pomiaru z użyciem urządzenia stymulacyjnego. Należy zwrócić uwagę na wzrost temperatury na kasku (górny rząd; a przed, b w trakcie i c po stymulacji) na czole (środkowy rząd; d-f) i na brodzie (dolny rząd; g-i).

Jedno z badań przeprowadzonych we współpracy z niemiecką organizacją Healthcare Field wykazał wyraźną reakcję w postaci redukcji NADH, co oznacza wzrost przemian ATP w wyniku stymulacji PBM kaskiem. – Maj, 2019 r.

Jedno z badań przeprowadzonych przez włoską organizację zajmującą się zdrowiem mózgu 29 włoskich pacjentów poddano terapii stymulacyjnej NIR przez 1 miesiąc, testy przed i po wykazały bardzo dobre wyniki – Marzec, 2020 r.

Tabela 1: Klasyfikacja według patologii, w porządku alfabetycznym oraz płci pacjentów.

Ilustracja 2: Pokazuje hełm NIR i wewnętrzne położenie diod LED bliskiej podczerwieni.

Wnioski

Opis tego rodzaju długości fali (810 nm) przypisuje mu możliwość aktywacji różnych chromoforów na poziomie kory mózgowej, wspierając modulację komórkowego obciążenia oksydacyjnego, procesów neurometabolicznych i neurozapalnych zaangażowanych w różne choroby neurologiczne. Nasza próba, ponieważ jest to badanie pilotażowe, jest mała, ale istnieje możliwość zwiększenia próby w późniejszych badaniach z tego typu urządzeniem i udowodnić wpływ na codzienne życie w przypadku różnych chorób. Wyniki z zestawienia Kwestionariusza Samooceny Poznawczej w okresach czasu przed (Test 1) i po (Test 2) terapii NIR pokazują wyraźną poprawę w postrzeganiu objawów we wszystkich analizowanych obszarach: koncentracji, nieuwagi/roztargnienie, inteligencji interpersonalnej i pamięci.

Rysunek 3: Pokazuje, ile pozytywnych odpowiedzi udzieliło 29 pacjentów na każde pytanie, które zostały połączone w 5 obszarach przy badaniu 1 (przed rozpoczęciem leczenia NIR).
Kolejno: Koncentracja, Nieuwaga/Roztargnienie, Inteligencja interpersonalna, Pamięć, Pamięć do imion.
Określenie problemu: 1 – Nigdy, do 5 – Bardzo często

Rysunek 4: Pokazuje, ile pozytywnych odpowiedzi zostało udzielonych przez 29 pacjentów na każde pytanie, które zostały połączonych w 5 obszarach przy badaniu 2 (po 1-miesięcznym leczeniu NIR).
Kolejno: Koncentracja, Nieuwaga/Roztargnienie, Inteligencja interpersonalna, Pamięć, Pamięć do imion.
Określenie problemu: 1 – Nigdy, do 5 – Bardzo często

W szczególności pacjenci z chorobą Alzheimera zauważyli znaczącą poprawę we wszystkich pytaniach, z największą zauważalną poprawą w obszarze pamięci. Ten sam poziom poprawy percepcji obserwują pacjenci z Mózgowym Zapaleniem Naczyń. U pacjentów z Demencją poprawa jest szczególnie widoczna w obszarze „koncentracja”. Pozostali pacjenci nie wymienieni w części dotyczącej wyników ze względu na redukcyjną wielkość próby również wykazali poprawę we wszystkich badanych obszarach.

Główne funkcje

1. Długość fali 810 nm ma zdolność do przedostania się przez czaszkę do mózgu, fale te wspierają odzyskanie sprawności po urazie mózgu i zmniejszenie długoterminowego uszkodzenia nerwów.
2. Długość fali 810 nm może pomóc pacjentom z ciężką depresją, lękami i uzależnieniami – zwłaszcza narkotyków.
3. Światło NIR jest absorbowane przez oksydazę cytochromu C w mitochondriach.
4. Zwiększony przepływ krwi, energia, neuroprotekcja i zmniejszenie stanu zapalnego.
5. Terapia chorób urazowych (udar, TBI), neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych.

Sugerowane częstotliwości i czas zależne od schorzenia

SCHORZENIECZAS ZABIEGUCZĘSTOTLIWOŚĆ ZABIEGU
Miażdżyca tętnic mózgowych, Niewystarczający dopływ krwi do mózgu30 minut50 Hz
Atrofia mózgu30 minut40-50 Hz
Choroba Alzheimera30 minut50 Hz
Dzieci z autyzmem30 minut10-30 Hz
Zakrzepica mózgu, Udar mózgu30 minut50 Hz
Udar lakunarny30 minut50 Hz
Powrót do zdrowia po urazowym uszkodzeniu mózgu po operacji30 minut30 Hz
Okres rekonwalescencji po zatruciu mózgowym30 minut30-50 Hz
Dzieci z porażeniem mózgowym20-30 minut5-15 Hz
Choroba Parkinsona30 minut30-50 Hz
Depresja20-30 minut50 Hz
Zaburzenia psychiczne20-30 minut30-50 Hz
Bezsenność20-30 minut5-15 Hz
Nerwowy ból głowy20-30 minut20-40 Hz
Wysokie ciśnienie krwi20-30 minut5-15 Hz
Zmęczenie mózgu20-30 minut30 Hz
Utrata pamięci20-30 minut30 Hz
Neurastenia20-30 minut5-20 Hz
Schizofrenia20-30 minut5-20 Hz

Zalety względem innych podobnych urządzeń dostępnych na rynku

Na rynku dostępne jest wiele urządzeń oferujących terapie światłem czerwonym w formie hełmu (jak również w formie ręcznej aplikacji). Pragniemy zaznaczyć, że urządzenie do fotobiomodulacji mózgu korzysta ze światła bliskiej podczerwieni 810 nm wraz z diodami emitującymi światło czerwone dla wygody użytkowania – informacji, że urządzenie jest włączone i trwa terapia. Inne urządzenia dostępne na rynku oferują diody emitujące światło czerwone o długości 650 nm. Takie światło ma tylko działanie powierzchowne na skórę głowy, nie przenika ona przez kość i nie oddziałuje w żaden sposób na mózg. Są to więc urządzenia zupełnie innej klasy i o innym przeznaczeniu.

Opinie

Urządzenie jest używane w ponad 100 krajach i otrzymuje mnóstwo pozytywnych opinii od klientów, którzy cierpieli z powodu różnych dolegliwości mózgu o różnym natężeniu. Oto kilka wybranych opinii.

Choroba Parkinsona

Klient z Wielkiej Brytanii o imieniu David, który cierpi na chorobę Parkinsona, rozpoczął terapię urządzeniem do fotobiomodulacji u akupunkturzysty i mistrza Reiki, który monitorował i mierzył jego progres od 7 listopada 2021 roku. Po jednym miesiącu terapii są wczesne oznaki poprawy używania noża & widelca. Po dwóch miesiącach używania wystąpiła poprawa od 5% do 10% i stan stale się poprawia z dalszym korzystaniem z urządzenia.

Nicole
Rozpocząłem używanie kasku 7 listopada na 12 minut i 25% intensywności. Od 15 listopada na 20 minut i 75% intensywności.
Niezależny akupunkturzysta i mistrz Reiki będzie monitorował i mierzył mój progres 7 grudnia na podstawie 20 mierników (poziomy sprawności).
Co każdy wtorek robię przerwę w terapii.
Pojawiły się pierwsze oznaki poprawy w używaniu noża i widelca oraz mojego pisma.
Łatwiej jest mi podnieść się z łóżka.
Jestem mniej sztywny i zastany.
Podzielę się swoimi postępami 9 grudnia
Z wyrazami szacunku
David

Nicole
Po 20 dni terapii urządzeniem do fotobiomodulacji 5 dni w tygodniu i zażywaniu Lactobacillus Plantarum PS128 dwa razy dziennie przyniosło (ku mojej radości) od 5 do 10% poprawy w zakresie:• kładzeniu się i wstawaniem z łóżka
• połykanie
• wstrząsy
• sztywność/elastyczność
• pisanie
• poruszanie lewą dłonią przy komputerze
• stanie
• lęki
• pamięć
• skupienie
• prędkość chodzenia
• energiaSkontaktuje się ponownie po 5 lutego 2022,
serdecznie pozdrawiam
David

Droga Nicole
Robię stałe postępy z terapią, zwłaszcza z:• chodzeniem
• pisaniem
• motywacją
• siadaniu i wstawaniu z krzesła
• wstrząsamiSerdecznie pozdrawiam
David

Nicole
Trzy niezależnie testy na urządzeniu do fotobiomodulacji dalej wskazuje na korzystne działanie zwłaszcza przy równoległym stosowaniu z lekami, probiotykami oraz akupunkturą.Standardowo poprawa jest w:
zmniejszonej intensywności wstrząsów
mniejszej sztywności
poprawa w zakresie nietrzymania moczu
polepszenie połykaniaNietypowe poprawa jest w:
powrocie czucia smaku i zapachu jak podczas picia piwa
motywacja do pracowania nad projektami jak pisanie wierszy
robienie przysiadów podczas prac ogrodowych
zmniejszenie garbienia sięPozdrawiam
David

Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)

Opinie i zdjęcia dostarczył Muhamad Danial z Singapuru, który kupił urządzenie PBM swojemu młodemu bratu. Niestety, młodszy brat Daniala urodzony w 1993 roku uległ wypadkowi motocyklowemu w 2018 roku, a następnie doświadczył pięciu operacji mózgu. Raz był hospitalizowany w Tan Tock Seng Rehab przez 6 miesięcy, a następnie przeniesiony do Thye Hua Kwan Rehab. Został zdiagnozowany z Urazowe wewnątrzczaszkowe krwawienie podpajęczynówkowe (SAH) i wodogłowiem, był tylko minimalnie świadomy. Tęskniąc za uśmiechem na twarzy swojego młodszego brata Danial i cała jego rodzina nie poddawali się żadnej okazji i robili co w ich mocy, próbując wszelkich możliwych środków, aby zebrać wszelkie możliwe metody leczenia, aby pomóc swojemu młodszemu bratu. Próbował wcześniej urządzenia Vielight , ale nie dało to żadnej poprawy. Silne pragnienie Daniala aby mu pomóc i pozbyć się jego problemów i dolegliwości sprawiło, że nie porzucił nadziei, niezależnie od tego, jak źle wyglądała sytuacja. W 2020 roku Daniel znalazł urządzenie w wyszukiwarce i zdecydował się je wypróbować. Po 2-3 dniach terapii zaobserwowano poprawę u jego młodszego brata, który jest już przytomny dłużej i jest bardziej czujny niż przed nią.

• Dzień dobry Daniel
• Dziękujemy za dużo informacji
– Dziękuję
• Nie ma za co• Mam nadzieję, że będziesz mógł zobaczyć swojego brata uśmiechniętego
– Dziękuję
• Cześć Daniel
• Jak idzie terapia z urządzeniem?
• Czy zauważyłeś jakieś poprawy u swojego brata
– Hej Nicole
– Terapia urządzeniem idzie dobrze
– Zauważyliśmy poprawę
– Jest zdecydowanie bardziej czujny i jest częściej świadomy

Autyzm

Jeden z pacjentów z Nigerii, który testuje urządzenie. Za każdym razem po jego użyciu czuje się silny, pewny siebie i pełen witalności. Podczas stosowania urządzenia u dziecka odnotował też poprawę w związku z autyzmem, dziecko zaczyna częściej podejmować rozmowę.

– Hej Nicole
• Hej Anthony
• Czy to ty?
– Tak, to ja podczas terapii
• Jak czujesz się po użyciu urządzenia
– Zawsze odczuwam siłę i pewność siebie po jego użyciu
• Dobrze to słyszeć, jakie są opinie od twoich klientów?
– Mam dużo pozytywnych opinii zwłaszcza od jednego klienta, który ma dziecko z autyzmem, zaczyna coraz częściej rozmawiać i mówić
• Dziękujemy za informację

Guz mózgu

Tony jest lekarzem, który specjalizuje się w zapobieganiu i leczeniu chorób mózgu. Pacjenci cierpiący na guza mózgu wskazali stabilny stan oraz brak wzrostu guza po zastosowaniu urządzenia.

– Guz jest stabilny na ostatnim skanie, jest to dobra zmiana od czasu stosowania terapii
• To dobra wiadomość Tony, cieszy nas, że to urządzenie może pomóc tym ludziom
– Guz jest stabilny, nie rośnie, i to przez ponad rok stosowania terapii… mały cud, pacjent trzy ma się już 3 lata, rokowania zazwyczaj to 6-12 miesięcy.

Migreny

Jeden z innych pacjentów Tonego – Subrata, cierpiał na przewlekłe problemy z migreną. Ból udało się znacznie zredukować dzięki używaniu urządzenia tylko przez 6 minut.

– Naprawdę spodobało nam sięto urządzenie… Subrata miał ból głowy, urządzenie znacznie zmniejszyło ból w ciągu 6 minut.
– Dodatkowo podkładki są świetne.
• Tony, dziękuję za wspaniałe wieści
– Zamówimy 10 hełmów w połowie lub do końca stycznia
– Wiesz, teraz ze świętami wszystko idzie wolno
– Zamówimy również podkładki
• Dziękujmy bardzo

Problemy z pamięcią

Michael korzystał z urządzenia na 3 pacjentach przez 2 tygodnie, wyniki wykazały, że wszyscy odnotowali lepsze wyniki dotyczące pamięci.

• Dziękuję bardzo
• Jak sprawuje się urządzenie Michael
– Mieliśmy trzech pacjentów korzystających z urządzenia codziennie przez dwa tygodnie. Wg ich relacji pamięć znacznie się poprawiła
• To dobre wieści!

Medytacja

Używaj urządzenia przez 15 minut przed medytacją, pomoże to uzyskać lepszą samokontrolę i koncentrację, oraz powstrzymywać impulsy i rozwinąć samoświadomość.

– Używam urządzenia wspierającego mózg przez 15 minut przed medytacją, poprawia to moją zdolność do samokontroli i koncentracji, powstrzymywania impulsów i pomaga w osiągnięciu samoświadomości.
• Wow, to naprawdę niesamowite. Myślę, że ATP i zwiększenie ilości tlenu odgrywają znaczącą rolę w tej poprawie. Pozwól się zatopić w głębokiej medytacji.
– Tak, bardzo możliwe. Świetne urządzenie!

Steve z Wielkiej Brytanii cierpiał na zaburzenia psychiczne i chciał zastosować dobrą alternatywę dla leków. Zauważył, że jego funkcje poznawcze zostały wzmocnione przy użyciu 40Hz, a przy użyciu 15Hz poczuł się naprawdę zrelaksowany. Steve wie, jak w pełni wykorzystać urządzenie używając różnych częstotliwości impulsów do osiągnięcia różnych celów.